Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),  Odluke o I. izmjeni I dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 35/13.), te zaključka Gradonačelnika od 25. studenog 2013.godine, objavljuje se

                                              

PONOVLJENA

JAVNA RASPRAVA

O

  Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice

1. Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice provest će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 09.prosinca 2013. godine do 16.prosinca 2013. godine.

2. Uvid u Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice mogu izvršiti svi zainteresirani, u sali za sastanke Grada Crikvenice, Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85 , radnim danom od 8:30 do 14:00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.

3. Javno izlaganje Prijedloga 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice održat će se dana 11. prosinca 2013. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Crikvenica, Preradovićeva 1, s početkom u 16.30 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga ovoga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Crikvenice ili dostaviti poštom na adresu: Grad Crikvenica, Ul. kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                       GRAD CRIKVENICA

                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                       

Top