Na jučerašnjoj 2. sjednici Gradskog vijeća, nakon aktualnog sata, vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice za 2013. godinu. Predsjednik Komisije za dodjelu priznanja Zdravko Pernar izvijestio je vijećnike o zaključcima Komisije te je  Nagrada za životno djelo Grada Crikvenice pripala Krešu Dukiću za izniman doprinos na području humanitarnog rada i zdravstvene zaštite. Godišnje nagrade osvojile su Klapa„Sveta Jelena“ za iznimna postignuća i značajan doprinos na području kuture te Gordana Derossi za iznimna postignuća i značajan doprinos u razvitku gospodarskog života Grada Crikvenice. Nagrade će dobitnicima biti uručene na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća 14. kolovoza, u povodu obilježavanja Dana Grada.

Većinom glasova vijećnika prihvaćena je odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti dekoracije i iluminacije. Na javnom natječaju je za obavljanje tih djelatnosti  izabrana tvrtka „Sando“ d.o.o. iz Crikvenice.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili i Prijedlog odluke o načinu izvršenja zakonske obveze odvajanja vodnih od komunalnih i drugih djelatnosti, što je u skladu s novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Naime, do kraja godine, komunalno društvo „Murvica“ d.o.o. postat će isporučitelj vodnih usluga (djelatnosti proizvodnje i distribucije vode i djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) i neće se baviti nijednom drugom djelatnošću. Sve ostale komunalne djelatnosti prenijet će se na novo društvo s ograničenom odgovornošću čiji će osnivač i cjelokupni vlasnik biti Grad Crikvenica.

Većinom glasova vijećnika prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, a za suca porotnika za mladež imenovana je Maja Lončarić.

Prijedlog odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke također je prihvaćen većinom glasova vijećnika. U svibnju ove godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke kojim je propisano da nadzor nad provedbom odluka predstavničkog tijela donesenih na temelju tog zakona provodi komunalno redarstvo. Drugim riječima, komunalni redar ima ovlasti provoditi nadzor i poduzimati upravne mjere, pokretati prekršajni postupak te zabraniti uporabu izvora buka u slučajevima kada dođe do prekoračenja dozvoljene razine buke  od 65 dB na prostorima određenima Odlukom. Gradonačelnik je u obrazloženju Odluke naglasio kako se Grad svake godine bori s problemom buke, posebno u ljetnim mjesecima, kada neki ugostiteljski objekti krše Odluku o buci. Uvođenje reda je bilo otežano jer su ovlašteni mjeritelji buke morali za svaki pojedini slučaj dolaziti iz Zagreba. Međutim, ovim zakonom je odgovornost prenijeta na lokalnu samoupravu te je Grad Crikvenica nabavio propisani mjerač buke te će se problematikom odsad baviti komunalno redarstvo. Gradonačelnik je naglasio kako će ugostiteljski objekti koji budu kršili Odluku o buci biti sankcionirani skraćivanjem radnog vremena, o čemu je gradonačelnik ovlašten odlučivati. Gradonačelnik je apelirao na sve vlasnike ugostiteljskih objekata da Odluku shvate ozbiljno te da se pridržavaju odredaba Odluke kako bi i građani i gosti Crikvenice bili zadovoljni.

Aktualni sat 2. sjednice Gradskog vijeća pogledajte na video vijestima Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr).

 

Top