Županijski centar Državne uprave za zaštitu i spašavanje 112 Rijeka obavještava građane Grada Crikvenice i Općine Vinodolske da će u petak, 14. 12. 2012. u periodu od 10:00 do 14:00 sati HEP HE Vinodol vršiti ispitivanje sustava javnog uzbunjivanja uključivanjem sirena u više navrata.

Sirene će se čuti na području Crikvenice, Triblja i Grižana.

Top