Poništenje javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava u Crikvenici, ul. Braće Brozičević
Objavljeno: 30.12.2020.

Odlukom Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA:363-01/20-01/322, URBROJ:2107/01-04/11-20-6 od 11. prosinca 2020. godine PONIŠTAVA SE JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava neposrednom pogodbom na uređenoj pješačkoj površini u Crikvenici, ul. Braće Brozičević povodom blagdana Božića i Nove godine koji je objavljen na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr dana 25. studenog 2020. godine, a zbog donošenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

Odluka o poništenju stupila je na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/20-01/322
URBROJ:2107/01-07/05-20-7

Gradonačelnik Grada Crikvenice

 

Top