Ponovljeni natječaj za zakup lokacije za postavljanje štanda na ulazu u tržnicu u Crikvenici
Objavljeno: 03.07.2020.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top