Odluka o financiranju javnih potreba na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, prava nacionalnih manjina, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Crikvenice za 2017.g.
Top