• Anketa za Proračun 2021.

  • Grad Crikvenica u pripremi je prijedloga Proračuna za 2021. godinu, koji predstavlja temeljni financijski dokument svakog grada.

    S ciljem što ravnomjernijeg razvoja svih dijelova našeg grada, te kako bi bili u mogućnosti planirati proračun po mjeri svakog građanina, molimo vas da ispunite anketu u nastavku i odgovorite na pitanja koji bi po vašem mišljenju bili najvažniji projekti na području Grada Crikvenice te nam predložite projekte za koje smatrate da bi se trebali financirati iz Proračuna Grad Crikvenice za 2021. godinu.

    Rok za popunjavanje je 26. listopad 2020.

  • Za koje od sljedećih projekata smatrate da bi trebali biti uvršteni u Proračun Grada Crikvenica za 2021. godinu?

  • Should be Empty: