Novi paket vladinih mjera za poduzetnike za siječanj 2021.g.
Objavljeno: 02.02.2021.
POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

U prosincu 2020. godine Vlada RH je donijela paket mjera koje su se odnosile na prosinac i kojim je država nastojala pomoći mikro, malim i srednjim poduzećima koja su imala pad prihoda/primitaka u prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine od najmanje 60%. S obzirom na nastavak obustave rada, produžene su i mjere za pomoći.

Poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. siječnja 2021. godine produžena mjera obustave rada i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine. Isto tako, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku 8 dana od isplate nadoknade (ako to nisu učinili prije podnošenja Zahtjeva). Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna od 15. veljače do 15. ožujka 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja navedenog prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021. Uputa u PDF formatu dostupna je ovdje.

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19) ZA SIJEČANJ 2021.

 

Top