Vlada RH pomaže poduzetnicima paketom mjera
Objavljeno: 14.12.2020.
Grad Crikvenica je bio među prvim gradovima koji je osmislio paket mjera za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni obustavom rada u doba korona krize odnosno u prosincu te je i prije državnih mjera, gradskim mjerama pomagao lokalnim poduzetnicima.

Izuzetno nas veseli da je i država išla tim stopama te je donijela paket mjera koje se u bitnom preklapaju sa gradskim mjerama za prosinac, no obuhvaćaju i neke dodatne oproste. Tako će država pomoći mikro, malim i srednjim poduzećima kojima je odlukom Stožera od 27. studenog 2020. godine obustavljen rad te poduzetnicima koji imaju pad prihoda/primitaka u prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine od najmanje 60%.

Ovdje valja napomenuti da je jedan od preduvjeta za ostvarivanje prava na državne mjere taj da poduzetnici ne budu od strane lokalne samouprave oslobođeni davanja koja im država novim mjerama subvencionira (navedeno poduzetnik potpisuje i u zahtjevu za povrat sredstava od strane države). Navedeni zahtjev obuhvaća plaćene fiksne troškove za prosinac 2020. godine, a pod fiksnim troškovima se podrazumijevaju:

• mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost
• trošak obvezne pričuve
• mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada
• trošak komunalne naknade
• mjesečni trošak direktne spomeničke rente
• mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine
• mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije
• mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
• 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja, osim godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Kako bi poduzetnici lakše mogli ispuniti Zahtjev za povratnom sredstava za prosinac te prikupili svu potrebnu dokumentaciju, svakim radnim danom od 12:00-15:00 sati, počevši od 4. siječnja 2021. godine u Gradskoj vijećnici u Crikvenici (Vinodolska 1) bit će djelatnici Poduzetničkog centra Vinodol koji će biti na raspolaganju poduzetnicima.
Zahtjeve se podnose do 15. veljače 2021. godine Poreznoj upravi putem sustava ePorezna, a za one koji nisu korisnici ePorezne korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

https://bit.ly/3mpWkpH

 

Top