Nastavak radova - Aglomeracija
Objavljeno: 15.09.2020.
Od 16. rujna 2020. godine nastavljaju se radovi na Aglomeraciji Novi V., Crikvenica i Selce i to na području Grada Crikvenice na sljedećim lokacijama:
  • Dramalj – spoj Ulice Manestri i Milovana Muževića
  • Dramalj – Dio Šetališta braće Domijan i dio Ulice Manestri
  • Dramalj – nastavak ulice Klanfari
  • Crikvenica – Ulica Gromačine i dio Ulice Ivana Pahlića
  • Crikvenica – Ulica Gromačine i dio Put Sopaljske
  • Crikvenica – dio Vinodolske ulice
  • Crikvenica – Zidarska ulica od raskrižja kod groblja do spoja na DC8
  • Crikvenica – Zoričići, Gornja Draga i dio Ulice Ladvić
  • Selce – dio Šetališta I. Jeličića i dio Jasenova

U privitku su na grafičkoj podlozi obilježeni obuhvati lokacija na kojima radovi počinju 16.rujna 2020. godine.

 

Top