Grad Crikvenica odrekao se 2 milijuna kuna prihoda u korist crikveničkih poduzetnika
Objavljeno: 05.05.2020.
Grad Crikvenica predložio je Gradskom vijeću Grada Crikvenice na donošenje paket mjera za pomoć poduzetnicima s područja grada Crikvenice kako bi im se olakšala trenutna situacija.

Tako se procjenjuje da je Gradu Crikvenici prihod od poduzetnika umanjen za gotovo 2 milijuna kuna, a sve zahvaljujući mjerama donesenim u izvanrednim okolnostima koronavirusa. Ovo se naročito odnosi na poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, te poduzetnike čiji je zbrojeni prihod za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine u odnosu na prihod u istom periodu 2019. godine manji za 50% ili više.

Umanjenje se po prijedlogu netom spomenute Odluke odnosi na mjere komunalne naknade, zakupa javnih površina kioska za višegodišnje ugovore, zakupa javnih površina za terase za ugostiteljske objekte, zakup poslovnih prostora, oslobođenje od plaćanja spomeničke rente, suglasnost na privremenu obustavu naplate poduzetničkih kredita za koji grad sufinancira kamatu i to za poduzetnike koji djeluju osam i više mjeseci odnosno cjelogodišnje.

Uz spomenute mjere, Grad Crikvenica uz gradski proračun sudjeluje već u mjerama donesenim od strane Vlade Republike Hrvatske i to za mjere oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak i prireza te oslobađanja od plaćanja paušalnog poreza za iznajmljivače.

Tako će se obveze plaćanja komunalne naknade osloboditi vlasnici ili korisnici poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za mjesec travanj 2020. godine u 100% mjesečnom iznosu, a za mjesece ožujak i svibanj 2020. godine u 50% mjesečnom iznosu koji zadovoljavaju sva tri navedena uvjeta: poslovni subjekt ima sjedište odnosno prebivalište na području Grada Crikvenice i posluje cjelogodišnje (8 i više mjeseci u prethodnoj kalendarskoj godini), poslovni subjekt je u cijelosti u privatnom vlasništvu i subjekt je malog gospodarstva sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, poslovni subjekt koji je sukladno odlukama stožera civilne zaštite obuhvaćen mjerom obustave rada ili je njegov zbrojeni prihod za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine u odnosu na prihod u istom periodu 2019. godine manji za 50% ili više.

Za zakupe za javne površine – terase, za poduzetnike kojima je uslijed proglašene elementarne nepogode ili više sile onemogućen rad donose se mjere na način da se daju olakšice za obveznike koji su u prošloj godini radili 8 mjeseci i više u visini dvije dvanaestine godišnjeg iznosa zaduženja, što će se regulirati kroz ugovore koji se sklapaju za naredni period. Valja napomenuti da je još prije dvije godine uvedena olakšica kroz koju ugostitelji koji se uključuju u manifestacije Grada Crikvenice i Turističke zajednica Grada Crikvenice mogu ostvariti popust na terase te će se stoga za ovu mjeru poduzetnicima umanjiti davanja za preko 900.000,00 kuna.

Za zakupe za javne površine – kioske (višegodišnje ugovore) kojima je uslijed proglašene elementarne nepogode ili više sile onemogućen rad donose se mjere na način da se umanji zaduženje za one poduzetnike koji su obuhvaćeni zabranom rada i koji su u prošloj godini radili 8 mjeseci i više, za 100% iznosa mjesečne naknade za mjesec travanj, te 50% iznosa mjesečne naknade za mjesece ožujak i svibanj.

Umanjuje se utvrđena zakupnina zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Crikvenice kojima je uslijed proglašene elementarne nepogode ili više sile onemogućen rad i koji su u prošloj godini radili 8 mjeseci i više za 100% iznosa mjesečne naknade za mjesec travanj, te 50% iznosa mjesečne naknade za mjesece ožujak i svibanj.
Donesena je Odluka Ministra kulture o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. godine. U tom razdoblju neće se utvrđivati niti naplaćivati spomenička renta odnosno u tom razdoblju ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente. Isto će uvažiti Upravni odjel za komunalni sustav, zaštitu okoliša i imovinu pri izdavanju rješenja o obvezi plaćanja spomeničke rente u ovoj godini.

Suglasnost na privremenu obustavu naplate poduzetničkih kredita za koji grad sufinancira kamatu donesen je zaključak 20. travnja 2020. godine, kojim se sukladno Zahtjevu za davanje suglasnosti na moratorij otplate glavnice i redovne kamate vezano za kredite poduzetnika kod Zagrebačke banke, po kojima Grad Crikvenica subvencionira kamatnu stopu dala suglasnost za privremenu obustavu naplate od 31. ožujka do 30. lipnja 2020.godine, za moratorij na otplatu glavnice kredita i redovne kamate u razdoblju 6 mjeseci, te produljene ugovorenih rokova otplate za 6 mjeseci računajući od trenutačno ugovorenih rokova. Isto se odnosi na Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa „Financiranje poduzetništva“ Grada Crikvenice, Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji „Programa kreditiranja poduzetnika Grada Crikvenice 2010 i Ugovorom o poslovnoj suradnji na realizaciji „Programa kreditiranja poduzetnika Grada Crikvenice 2013.godine“.

Moram napomenuti da je ovo drugi krug mjera nakon odgoda koje su bile donesene te ćemo i dalje pratiti mjere koje se donose na nacionalnoj razini i osluškivati što se događa s našim poduzetnicima odnosno njihovim poslovanjem. Na temelju tih informacija donosit ćemo daljnje mjere i poduzimati sve potrebne korake kako bismo pomogli našim poduzetnicima prebroditi ovo krizno razdoblje, kazala je zamjenica crikveničkog gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović.

 

Top