Pomoć građanima, poduzetnicima i roditeljima djece vrtića i škola olakšicama
Objavljeno: 25.03.2020.
Grad Crikvenica donio je niz mjera kojima će pomoći svim svojim građanima te posebno svim poduzetnicima s naglaskom na one koji rade osam i više mjeseci te roditeljima čija djeca pohađaju Dječji vrtić Radost te produženi boravak u crikveničkim osnovnim školama.
U cilju smanjenja vršenja pritiska na financije svih građana grada Crikvenice, po pojedinim segmentima djelovanja, a u uvjetima kada je gospodarstvo prilično usporeno i onemoćalo zbog situacije s koronavirusom, Grad Crikvenica nastojat će olakšati svojim građanima da zajednički prebrode ovu izvanrednu situaciju.
Naime, poduzetnici koji egzistiraju osam i više mjeseci, stup su gospodarstva grada Crikvenice te je itekako bitno pomoći im u ovim okolnostima kako bi nakon svega mogli nesmetano nastaviti vršiti svoju djelatnost što je sada veoma otežano ili čak nemoguće.

OLAKŠICE ZA PODUZETNIKE KOJI OBAVLJAJU SVOJU DJELATNOST CJELOGODIŠNJE ODNOSNO OSAM I VIŠE MJESECI
S obzirom da na području grada Crikvenice djeluje veliki broj poduzetnika mahom mali poduzetnici, a s novonastalom situacijom potlačeno je cijelo gospodarstvo pa tako i poduzetništvo, Grad Crikvenica koji uistinu veliku pažnju pridaje svojim poduzetnicima morao je reagirati te nastojati pomoći poduzetnicima koji rade osam i više mjeseci na način da ih zaštiti te da omogući da nakon ove krize nastave obavljati svoju djelatnost.

Osim raznih mjera za koje se godišnje izdvaja preko 1,1 milijun kuna, edukacija za poduzetnike i mnogih drugih aktivnosti, kojima se potiče poduzetništvo na području grada Crikvenice, sada je došlo vrijeme i za pomoć tim istim poduzetnicima koji su zadužili svoj grad time što su otvoreni gotovo cijelu godinu i podižu standard tj sliku gospodarstva u gradu.

Imajući sve to u vidu, a nastavno na Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Grad Crikvenice nastojat će svim svojim poduzetnicima pomoći kroz nekoliko olakšica.

Tako su donesene razne mjere za pomoć poduzetnicima kojima će biti obuhvaćeni poduzetnici sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Crikvenice koji posluju cjelogodišnje (osam i više mjeseci u prethodnoj kalendarskoj godini) i koji obavljaju djelatnosti koje se obuhvaćene mjerom zabrane rada i svim daljnjim zabranama rada donesenim od strane Stožera civilne zaštite RH. Mjere će se primjenjivati sve do obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja.

Potraživanja Grada Crikvenice prema poduzetnicima koji posluju cjelogodišnje umanjit će se za vrijeme trajanja zabrane rada i to za slijedeća potraživanja:
  • za komunalnu naknadu predložit će se predstavničkom tijelu umanjenje za svaki mjesec cjelovito obuhvaćen zabranom rada 100% iznosa mjesečne naknade, a za djelomično obuhvaćene mjesece zabranom rada u iznosu od 50% mjesečne naknade. Uvjet za prijedlog predstavničkom tijelu je donesena odluka ministra nadležnog za graditeljstvo, sve sukladno Izmjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu koje je donio Hrvatski Sabor 19. ožujka 2020. godine (NN 32/2020)
  • za naknadu za uređenje voda predlaže se oslobođenje u istim omjerima kao i za komunalnu naknadu, ali s obzirom da je ovo prihod Hrvatskih voda, uvjet za oslobođenja od plaćanja je njihova suglasnost
  • za spomeničku rentu dana 19. ožujka 2020. godine Hrvatski sabor donio je Izmjenu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 32/2020) kojom je utvrđena mogućnost da obustavu plaćanja spomeničke donosi ministar kulture uz prethodnu suglasnost ministra financija
  • za zakup poslovnog prostora utvrditi će se umanjenje za svaki mjesec cjelovito obuhvaćen zabranom rada 100% iznosa mjesečne naknade a za djelomično obuhvaćene mjesece zabranom rada u iznosu od 50% mjesečne naknade
  • za zakupnine javne površine – kioske umanjuju se zaduženja za svaki mjesec cjelovito obuhvaćen zabranom rada za 100% iznosa mjesečne naknade, a za djelomično obuhvaćene mjesece zabranom rada u iznosu od 50% mjesečne naknade.
  • za zakup za terase utvrditi će se kod sklapanja novih ugovora (koji se sklapaju za period od 01. svibnja 2020. godine do 30. travnja 2021. godine) umanjenja za svaki mjesec cjelovito obuhvaćen zabranom rada 100% iznosa mjesečne naknade a za djelomično obuhvaćene mjesece zabranom rada u iznosu od 50% mjesečne naknade.

Za plaćene naknade iz prethodno navedenih potraživanja neće se vršiti povrat već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera (za sve poduzetnike koji djeluju na području grada Crikvenice). Upozoravamo i na to da će računi bez obzira na sve navedeno stići te će biti stornirani uz valjane dokaze o cjelogodišnjem radu poduzetnika.

Nakon ukidanja mjera od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite obavijestiti će se poduzetnici o načinu dokazivanja ostvarivanja prava iz prethodnih točaka i dostavi potrebite dokumentacije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak a time i prireza, koji su najvećim dijelom prihod jedinica lokalne samouprave, Grad Crikvenica već sudjeluje i daje značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih posljedica pandemije korona virusa.

OLAKŠICE ZA SVE GRAĐANE I PODUZETNIKE NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE
Svim građanima grada Crikvenice i svim poduzetnicima s područja grada Crikvenice koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti nesmetano plaćati račune odnosno dospjele obaveze, a isto tako i u cilju smanjenja fizičkog kontakta te izlaska iz kuće za kasnija plaćanja neće se obračunavati zakonske zatezne kamate. Prolongiranje naplate za sve građane i poduzetnike vrijedi za potraživanja za period od 1. ožujka ove godine pa sve do obustave svih mjera zabrane odnosno do obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja.

Zaustavit će se postupci prisilne naplate za potraživanja za sve građane i sve poduzetnike sa područja grada Crikvenice, osim već započetih postupaka te onih kojima prijeti zastara.

OLAKŠICE ZA RODITELJE ČIJA DJECA IDU U VRTIĆ
Roditelji sufinanciranjem dijela cijene sudjeluju u cijeni vrtića i u cijeni produženog boravka, dok drugi dio cijene plaća Grad Crikvenica. Slijedeće olakšice odnose se na dio cijene koju su inače obavezni plaćati roditelji.

Roditelji će biti oslobođeni plaćanja svog dijela cijene Vrtića za vrijeme dok Vrtić ne radi – što znači da će se za djelomično obuhvaćen mjesec kao što je to na primjer bio ožujak njihov dio plaćanja djelomično umanjiti s obzirom na vrijeme koje vrtić nije radio, dok će za mjesec travanj (kada djeca uopće ne bi trebala ići u vrtić cijeli mjesec) roditelji biti u potpunosti oslobođeni od plaćanja cijene vrtića koju inače plaćaju.

Isto tako, roditelje će se osloboditi i od plaćanja njihovog dijela cijene produženog boravka u crikveničkim osnovnim školama.

U ovim okolnostima u kojima postoji opasnost od širenja zaraze koronavirusom, a koje se održavaju na sve sfere života, mislimo na sve naše sugrađane i stojimo im na raspolaganju. Upravo zato, u cilju očuvanja radnih mjesta i pomoći svim našim poduzetnicima, donosimo i sve navedene mjere kako bi što lakše svi skupa prošli kroz ovo izvanredno razdoblje. I dalje ćemo pratiti situaciju i iznaći načina da koliko god možemo pomognemo svim našim sugrađanima i da iz svega izađemo jači i nakon što sve prođe nastavimo živjeti normalnim životom, kazao je gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina.

 

Top