Poziv na Zbor građana u Crikvenici - Gradska plaža
Objavljeno: 10.02.2020.
Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina poziva sve građane grada Crikvenice da se odazovu na zbor građana na temu koncesije na gradskoj plaži u Crikvenici. Zbor će se održati u četvrtak, 13. veljače 2020. u 18:00 sati u dvorani Zora, Stara škola, Vinodolska 1, u Crikvenici.

Grad Crikvenica nedavno je zaprimio anonimnu kaznenu prijavu koja se tiče natječaja za koncesiju na gradskoj plaži u Crikvenici. U anonimnoj kaznenoj prijavi jednog od djelatnika Županije povezuje se s jednim od ponuditelja te pretpostavlja da je taj ponuditelj osnovan s ciljem iskorištavanja plaže bez ulaganja i uređenja, a koje je osnovni cilj raspisa koncesije.

Nakon otvaranja ponuda, u medijima je objavljeno kako su na natječaj pristigle dvije ponude jedna zajednice ponuditelja Eko Murvica d.o.o i Jadran d.d. te ponuda tvrke Teta Filumena d.o.o. Uvidom u javno dostupni sudski registar razvidno je kako je Teta Filumena d.o.o sa sjedištem u Čavlima osnovana dana 27. studenog 2019. godine s temeljnim kapitalom od minimalnih 20.000 kuna. Rok za predaju ponuda na natječaj za koncesiju bio je 11. prosinac 2019. godine što znači da je društvo osnovano svega 14 dana prije roka za predaju ponuda.

Županijska skupština održana je u četvrtak, 6. veljače, no na skupštini se na dnevnom redu nije našla Odluka o odabiru koncesionara Gradske plaže u Crikvenici, a na skupštini je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina izjavio da se isto ne očekuje još dugo vremena što znači da i ove godine plaža neće imati svog koncesionara što je apsolutno neprihvatljivo.

Nakon prethodno spomenute izjave župana i cijelog tijeka događanja s plažom, zabrinuti građani grada Crikvenice stalno upućuju pitanja gradonačelniku u vezi navedene problematike, za koje on nema odgovora s obzirom na to da je Primorsko goranska županija raspisala natječaj i ona je davatelj koncesije.

Gradska plaža će tako i ove godine ostati bez koncesionara koji bi trebao urediti plažu i prema raspisanoj koncesiji uložiti u njeno uređenje minimalno 18 milijuna kuna. Ne mora se posebno isticati koliko je izostanak dodjele koncesije ima negativan učinak za razvoj turizma našega grada.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina i javno poziva župana Zlatka Komadinu da se odazove na Zbor građana Grada Crikvenice. Nadamo se da će župan građanima Crikvenice dati odgovore na mnoštvo pitanja, razjasniti nedoumice i glasine koje se sve više šire i pojasniti zašto najljepši biser Crikvenice, naša Gradska plaža, još uvijek nema koncesionara.

 

Top