Akcija dobrovoljnog darivanja krvi - izvještaj
Objavljeno: 20.03.2017.
GDCK Crikvenica, u suradnji s Transfuziološkom službom KBC-a Rijeka i Aktivom DDK, organziralo je 1. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija se održala u dva dijela, 13. i 20.03., te jesu ukupno pristupila 122 darivatelja (106 muškaraca + 16 žena), od čega je odbijeno 15 darivatelja (6 muških + 9 žena), te je ukupno prikupljeno 107 doza krvi (100 muški + 7 žena).
Darivatelji koji su darovali krv 100 i više puta:

Siniša Tomašić (136)
Ervin Car (121)
Ivica Car (115)
Ratko Baretić (107)
Milorad Hajnić (127)
Mihalić Želimir (134)
Jeličić Dubravko (126)
Boris Stopinšek (110)
Rosić Nikola (113)
50 i više puta:
Dean Antić (81)
Elvis Čižmešija (50)
Marin Hreljac (78)
Ladislav Blažić (87)
Davor Miculinić (97)
Molojko Mikanović (81)
Marinko Lerga (90)
Danijel Brozović (91)
Žarko Lukatela (50)
Denis Bruketa (79)
Vladimir Budimir (97)
Ivica Katnić (92)
Miroslav Ivić (55)
Žarko Jerčinović (55)
Miroslav Kivić (84)
Viktor Rogić (62)
Robert Tomić (61)
Željko Veljačić (79)
Ivan Čor (62)
Medarda Kozjak (90)
Željko Ornik (53)
Danijel Tomić (55)
Ivica Unković (95)
Po prvi puta su darivali krv:
Karlo Kargačin
Marin Car
Silvio Unković
Emilia Bilen
Mislav Kirac
Alija Idrizović

 


Top