Obavještavamo Vas da će se u ponedjeljak, 23. svibnja o.g.  na telefonskim linijama Grada Crikvenice vršiti popravci zbog kojih će postojati smetnje pri uspostavljanju telefonske veze s Gradskom upravom Grada Crikvenice i to u trajanju od 11:00 sati do 16:00 sati. 

Top