Opremanje zgrade javne namjene Boćalište Gornji kraj-Ladvić
Objavljeno: 08.01.2021.
Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Opremanje zgrade javne namjene Boćalište Gornji kraj-Ladvić“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 08.01.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0000717.

Rok za dostavu ponuda: 29.01.2021.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Top