Folder Urbanistički planovi uređenja

Uvid u važeću prostorno-plansku dokumentaciju, odnosno grafičke prikaze usvojenih planova, može se izvršiti na slijedećoj poveznici https://crikvenica.pipgis.hr/gis, na način da odaberete plan željene kategorije i područja.

Tekstualni dio usvojenih planova, odnosno Odredbe za provođenje planova, mogu se vidjeti na poveznicama „Službene novine Grada Crikvenice“ https://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine i „Službene novine Primorsko goranske županije) http://www.sn.pgz.hr/.
Broj službenih novina u kojima je pojedini Plan ili njegove izmjene objavljen, naznačen je u popisu usvojenih planova.

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf POPIS VAZECE PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE ( pdf, 62 KB ) (1551 download) Popular
Top