Održana javna tribina o proračunu
Objavljeno: 27.11.2015.

Tribina o proračunu Grada Crikvenice privukla je znatiželjnike koje je zanimalo što nudi proračun, ali i zainteresirane Crikveničane koji svojim prijedlozima, molbama i sugestijama još mogu utjecati na finalnu verziju gradskog budžeta. Najvažnija je vijest da se radi o rekordnom proračunu. Iznosit će 120 milijuna kuna. U usporedbi s ovogodišnjim proračunom, radi se o povećanju od 13 milijuna kuna ili 12 posto.

Na formiranje rekordnog budžeta utjecalo je više stavki. Optimizma je dalo njegovo ovogodišnje punjenje, pratili su se trendovi u Primorsko-goranskoj županiji i državi, a odlučilo se i na zaduživanje jer su okolnosti takve da se novac može dobiti po povoljnim uvjetima. Proračun je veći i jer se dio investicija s 2015. prebacio na sljedeću godinu. Gdje su ključne promjene u odnosu na ovogodišnji proračun? Prihod od komunalnog doprinosa veći je za gotovo deset milijuna kuna, kredit će donijeti oko 7,4 milijuna, dodatnih 1,2 milijuna kuna stići će od projekata usmjerenih k europskim fondovima, a nešto više od milijun kuna donosi stavka vlastiti prihodi, u kojoj se kriju prihodi osnovnih škola.

Školstvu 22 milijuna
Tri su investicije koje će obilježiti 2016. godinu i znatno utjecati na proračun. Rekonstrukcija Stare škole, uređenje trga u Selcu te sedam milijuna kuna »teška« izgradnja boćališta, odnosno višenamjenske dvorane na Ladviću oko koje će se formirati centar naselja. Upravo zbog Stare škole i dvorane Odjel za društvene djelatnosti će s 52 milijuna kuna budžeta preteći po budžetu dosad nedodirljivi Odjel za komunalni sustav koji raspolaže s milijun kuna manje. Gotovo svaka peta kuna proračuna uložit će se u predškolski odgoj i obrazovanje (oko 7,5 milijuna kuna), u osnovno školstvo (4 milijuna), kulturu (3,9 milijuna), sport i tehničku kulturu (3,4 milijuna) te socijalne programe (3,1 milijun kuna). Ukupno 22 milijuna kuna. Kad se tome doda sedam milijuna kuna kapitalnih ulaganja, stiže se do 27 milijuna kuna za pet programa.

Na krilima uspješnog poticanja poduzetništva i turizma, odlučeno je da se ista politika nastavi i u 2016. godini. Posebice jer je 2015. godine bila rekordna turistička sezona i stoga jer je primjetno da Crikvenica postaje grad turističkih investicija, obzirom na ulaganja u hotele Omorika, Crikvenica i Kvarner Palace. Od 900 tisuća kuna namijenjenih poduzetništvu i turizmu, tri su se stavke pokazale najzanimljivijima. Za subvencioniranje kamata po kreditima gradski proračun rezervirao je 300 tisuća kuna. Isto toliko za subvencije poduzetnicima. Za subvencioniranje Poduzetničkog centra Vinodol i LAG-a Vinodol nešto više od 200 tisuća kuna.

Infrastruktura 28 milijuna
Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu iznose 28 milijuna kuna. Pet najznačajnih projekata uzet će 19 milijuna kuna. Trgu u Selcu namijenjeno je gotovo 10 milijuna kuna. U sljedećih mjesec do mjesec i pol dana ishodovat će se građevinska dozvola, a radovi bi mogli početi za Tri kralja. Na uređenje prometnica otići će šest milijuna. Kad je riječ o cestogradnji, proračun najavljuje uređenje Ulice Milovana Muževića te sufinanciranje rotora na Dugi. Za uređenje novog groblja proračun predviđa 1,5 milijuna kuna. Za vodifikaciju Manestri – Klanfari rezervirano je 840 tisuća, a za agro zonu između Kačjaka i Jadranova 600 tisuća. Od ukupno 80 hektara, za prvu fazu je izdvojeno 27 hektara i ona bi mogla skoro u realizaciju. Održavanje komunalne infrastrukture stajat će Crikvenicu 12 milijuna kuna u 2016. godini.

Nakon polusatnog predstavljanja proračuna, uslijedila su pitanjazamjenicima crikveničkoga gradonačelnika Silviji Crnić i Veselku Mutavgjiću. Ivana Pavlića iz Dramlja zanimalo je što je s planovima za uređenje uvale Pazdehova i što je s obnovom domova u Dramlju, Jadranovu i Selcu. Odgovor za Pazdehovu je da se rade planovi, a Mutavgjić se složio da domovi trebaju ozbiljnu rekonstrukciju. Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić zanimao se za »kopnenu« tematiku te pitao što je s gradnjom sportske dvorane OŠ Zvonka Cara koja je u planu više od desetljeća. Dvorana će se usmjeriti na financiranje europskim fondovima. Na sreću ili nesreću, komentirala je zamjenica gradonačelnika Crnić.


Na socijali se ne štedi

Na socijali pokušavamo ne štedjeti, poručila je zamjenica gradonačelnika Crnić, naglašavajući beneficije koje se uvode za treće dijete. Programi socijalne skrbi i zaštite podebljani su za 6,5 posto. Od 3,1 milijun kuna za socijalnu skrb za djecu odlazi milijun kuna, a isto toliko za financiranje udruga u socijalnoj zaštiti. Socijalna skrb o invalidima i osobama s teškoćama dobit će 100 tisuća kuna. Za pomoć starijima i nemoćnima rezervirano je 127 tisuća kuna.

Top