Raspisan natječaj iz programa „STARTCO – realiziraj vlastitu poslovnu ideju“
Objavljeno: 07.10.2015.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je javni poziv iz Programa „STARTCO – realiziraj vlastitu poslovnu ideju“, kojim odobrava sredstva u obliku bespovratne potpore za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice poduzetnicima početnicima.

Cilj ovoga Javnog poziva je potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i poduzetničkih poduhvata. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za izradu prve internetske stranice (VAUČER 1), i nabavku IT opreme (VAUČER 2).

Prihvatljivi prijavitelji su:
- Fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju po prvi puta osnovati trgovačko društvo, obrt ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine; te
– Subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji vlasnici s udjelom vlasništva od 50% i više do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine.

Prihvatljivi troškovi su:
- Troškovi nastali nakon stjecanja statusa prihvatljivog korisnika potpore;
– Porez na dodanu vrijednost iskazan na računu dobavljača;
– Nabava nove opreme.

VAUČER 1 može se koristiti za:
– Izradu prve internetske stranice subjekta malog gospodarstva kao korisnika potpore;
– Prijevod postojeće internetske stranice na strane jezike.

VAUČER 2 može se koristiti za nabavu sljedeće nove dugotrajne imovine:
– Računala (stolna i prijenosna računala);
– Pisači;
– Fax uređaji, skeneri i projektori;
– Kopirni uređaji;
– Multifunkcionalni uređaji (pisač/fax /skener/kopirni uređaj);
– Računalni programi (uključujući i računalne programe za fiskalne blagajne);
– Licence.

Ukupan budžet za dodjelu potpora temeljem ovoga Programa iznosi ukupno8.000.000,00 HRK. Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 1 (izrada prve internetske stranice) je 4.000,00 HRK. Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 2 (nabavka nove IT opreme) je 4.000,00 HRK. Korisnik može ostvariti pravo na potporu po oba vaučera u najvišem kumulativnom iznosu od 8.000,00 HRK.

Javni poziv traje do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a.

Top