Ministarstvo turizma raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Zahtjevi za potporu se zaprimaju do 30. ožujka 2015. godine.

Cilj  je natječaja potaknuti razvoj složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda, povećati razinu zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone, povećati prosječnu potrošnju gostiju po danu boravka, ojačati umrežavanje pružatelja turističkih usluga na destinacijskoj razini te povećati razinu zaposlenosti i samozapošljavanja.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

- seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge)

- fizičke osobe (privatni iznajmljivači)

Potpore se dodjeljuju kroz tri mjere.

Prva mjera natječaja namijenjena je korisnicima iz skupine hotela, kampova i seljačkih domaćinstava za projekte izgradnje, uređenja, obnove i uređenja objekata i pratećih sadržaja. Privatnim iznajmljivačima dodjeljuju se bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje novih vanjskih i unutarnjih bazena. Druga je mjera usmjerena svim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama za njihove projekte usmjerene razvoju posebnih oblika turizma, što uključuje planinski turizam, obnovu industrijskih i kulturnih građevina za potrebe posebnih oblika turizma, cikloturizam, sportsko-rekreativni turizam, zabavne i tematske parkove. U okviru iste mjere moguće je prijaviti projekte za „male ploveće hotele“ te obnovu i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje. Treća mjera obuhvaća članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata  te sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu.

Intenzitet potpore  može dosegnuti do najviše 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, s izuzetkom potpore za treću mjeru kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova (članarine). Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna. Odobrena potpora isplaćuje se u dva dijela, uz 60 % avansa odmah po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova koji su nastali tijekom 2014. i 2015. godine.

Top