Temeljem članka 96., Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo, (“Službene novine” Primorsko­goranske županije, broj 17/14 i 39/14), te zaključka Gradonačelnika od 04.veljače 2015.godine, objavljuje se

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
O
Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo

1. Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo provest će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 16.veljače 2015. godine do 23.veljače 2015. godine.

2. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo mogu izvršiti svi zainteresirani, u sali za sastanke Grada Crikvenice, Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, radnim danom od 8.30 do 14.00 sati, u vremenu trajanja ponovljene javne rasprave.

3. Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo održat će se dana 20.veljače 2015. godine (petak) u Gradskoj vijećnici, Crikvenica, Preradovićeva 1, sa početkom u 11.00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga ovog Plana, mogu se za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Crikvenice ili dostaviti poštom na adresu: Grad Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD CRIKVENICA
GRADONAČELNIK

Top