Na području Grada Crikvenice 16.lipnja 2014.g. uvodi se sezonska regulacija prometa i  to kako slijedi:

*U naselju Crikvenica uvodi se zabrana prometa u ulici Štrosmajerovo šetalište (od hotela Miramare do Črnog mula) i u ulici Gajevo šetalište (od Črnog mula do restorana Mendula) u vremenu od 21:00 sat do 05:00 sati sa dodatnim tablama „OSIM ZA STANARE I GOSTE HOTELA I PRIVATNOG SMJEŠTAJA“. U ulici Nikole Cara-Črnog uvodi se jednosmjerni promet a dozvoljeni pravac kretanja postaje od križanja sa ulicom Vladimira Nazora do križanja sa ulicom Antuna Barca.

*U naselju Selce uvodi se zabrana prometa u Šetalištu Ivana Jeličića-Tominčića (od Trga Palih boraca do hotela Slaven) u vremenu od 18:00 sati do 05:00 sati sa dodatnom tablom „OSIM ZA STANARE I GOSTE HOTELA I PRVATNOG SMJEŠTAJA“

*U ulici Vladimira Nazora od Skretanja za Lučicu Podvorska te nastavno ulicom Emila  Antića do križanja sa ulicom Knežina uvodi se promet sa jednosmjernim kretanjem.

*U naselju Jadranovo uspostavlja se jednosmjerni promet u ulici Obala i to od raskršća sa ulicom I,G,Kovačića nastavno do novoizgrađene jednosmjerne ulice Banija-Perčin, te jednosmjerni režim prometa u ulici Prilaz Omladinskoj i to od spoja ulice Banija-Perčin do spoja sa ulicom Omladinska, osim za stanare lokalno do 200,00m.

Napomena:Postava znakova za sezonsko reguliranje prometa izvršiti će se danas 16.06.2014.g. u jutarnjim satima.

Top