Predstavljeni rezultati projekta „Neka se lokalni glasovi čuju“
Objavljeno: 10.12.2012.

Danas je u Gradskoj vijećnici predstavnicima Grada Crikvenice uručena Povelja o suradnji na projektu „Neka se lokalni glasovi čuju“ financiranom iz pretpristupnih fondova Europske unije. Grad Crikvenica i Savjet mladih Grada Crikvenice sudjelovali su u provedbi projekta koji je usmjeren na potrebe mladih i aktivnosti mladih u zajednici.

U projektu su sudjelovali članovi savjeta mladih gradova u Primorsko-goranskoj županiji, mladi u ulozi anketara, ispitanika, sudionika radionica, djelatnici gradskih uprava koji rade s mladima te izabrani članovi predstavničkog odnosno izvršnog tijela s ciljem utvrđivanja stanja te potreba kada se radi o aktivnom angažmanu i informiranosti mladih u lokalnim zajednicama. Projekt je rezultirao brošurom na hrvatskom i engleskom jeziku u kojoj su sažeti rezultati istraživanja te prijedlozi mjera koje bi unaprijedile suradnju i partnerski odnos jedinica lokalne samouprave, ustanova i organizacija civilnog društva te mladih. Jedan od zaključaka projekta je da informacije o programima i projektima u lokalnim zajednicama za mlade i o mladima treba učiniti javnim i lako dostupnima, pri čemu će pomoći i novi web portal za mlade koji je u izradi.

Projekt je proveo Regionalni centar za mlade iz Rijeke, a prezentaciju rezultata projekta je održao predstavnik Centra Zoran Stevanović.


Top