Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 34/09 - ispravak) i članka 36. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj29/12), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 27. studenoga 2012. godine donosi

Kriterije za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za umirovljenike za 2012.g.


I.

Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Crikvenice, korisnici mirovine bez obzira na osnovu primanja mirovine, čija mirovina za mjesec studeni 2012. iznosi 2.500,00 kn i manje ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć (božićnica).

Umirovljenici čija mirovina, za mjesec studeni 2012., iznosi 2.500,01 kn i više nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

 

II.

Jednokratna novčana pomoć za 2012. godinu iznosi 120 kn.

 

III.

Korisnici mirovine ostvaruju pravo na novčanu pomoć predočenjem osobne iskaznice i odreska mirovine za mjesec listopad ili studeni 2012. do zaključno 31. prosinca 2012. godine.

 

IV.

Ovi Kriteriji objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Crikvenice i stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 022-01/12-01/51

Ur.broj: 2107/01-04/05-12-13

Crikvenica, 27.studenog 2012.

GRADONAČELNIK:

Damir Rukavina, dipl.ing, v.r.

Top