U sklopu programa „Europa za građane“, projekt „Škrinjica kulturnog blaga“ koji je Grad Crikvenica kandidirao za dobivanje sredstava iz EU fondova ušao je među najbolje prijavljene projekte te mu je odobren traženi iznos od 25.000,00 eura. Grad Crikvenica je jedini hrvatski grad među 125 gradova i općina iz zemalja Europske unije čiji je projekt dobio tražena sredstva u ovome natječaju.

„Uspjeh ovoga projekta daje nam motivaciju za još intenzivniji rad na prijavi projekata za EU fondove. Iduće nam se godine, kada Hrvatska postane punopravnom članicom Europske unije, otvaraju mogućnosti dobivanja sredstava iz strukturnih fondova, u čemu vidimo veliku priliku za naš grad i još veći izazov. Ovim se putem najljepše zahvaljujem našim partnerima u projektu, Općini Kidričevo iz Slovenije te Poduzetničkom centru „Vinodol“ na uspješnoj suradnji pri kandidiranju naše „Škrinjice kulturnog blaga“, istaknuo je gradonačelnik Damir Rukavina.

Okosnica projekta je promocija kulturno-povijesne baštine kroz prekograničnu suradnju s Kidričevom, gradom prijateljem iz Slovenije. Projekt će se realizirati tijekom iduće godine, a u sklopu programa organizirat će se okrugli stolovi na temu valorizacije i promocije kulturno-povijesne baštine, prezentirat će se glagoljska i pavlinska baština, antička keramička radionica, autohtona gastronomija, lokalne kulturno-povijesne znamenitosti, folklor i narodna nošnja.

Top