Ujedinjeni narodi i UNICEF kao vodeća organizacija koja se brine o djeci i njihovim pravima, svake godine na današnji dan, 20. studenoga, obilježavaju Dan djeteta kada je Generalna skupština UN-a 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina kasnije i 'Konvenciju o pravima djeteta'. Cilj obilježavanja Međunarodnoga dana djeteta širom svijeta je podsjećanje i senzibiliziranje javnosti na potrebu zaštite djece od zloupotreba, nasilja i različitih oblika diskriminacije.

„Povodom Međunarodnog dana djece, svim najmlađim sugrađanima od srca čestitam njihov dan, a odrasle pozivam da im, ne samo danas, već svaki dan, poklone najljepši dar – svoju ljubav i razumijevanje. Djeca su najosjetljivija skupina kojoj je potrebna zaštita, a poštivanje dječjih prava temelj je izgradnje naprednog društva. Stoga nam sigurno i sretno odrastanje djece uz poštivanje njihovih prava svima mora biti prioritet. Za našu djecu, potrudimo se učiniti svijet ljepšim i sigurnijim mjestom u kojemu će odrasti u vrijedne i zadovoljne ljude“, istaknuo je gradonačelnik Damir Rukavina.

Djeca su najosjetljivija skupina kojoj je potrebna zaštita, a dječja prava su temelj izgradnje naprednog društva te se obilježavanjem ovoga dana želi potaknuti poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju istih. Također, želi se senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Top