Prošli je tjedan završena prva faza pripremnih radova na proširenju crikveničkog Trga Stjepana Radića, čime se dobilo 1600 m2 novoga prostora. „Izuzetno smo zadovoljni što su ove kompleksne radove tvrtke GP Krk i Sun Adria izvele u zadanim rokovima, što će nam omogućiti nesmetan nastavak radova na trgu nakon turističke sezone“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić. U sljedećoj fazi radova uredit će se novih 9000 m2 na potezu ceste od zgrade pošte, na dijelu velike palade do kipa Ribara, do fontane, odnosno male palade.

Ukupna investicija u radove na  Trgu iznosi 25 milijuna kuna, što ovaj projekt čini najvećim u povijesti Grada Crikvenice, a investicija u prvu fazu radova iznosi 5 milijuna  kuna. U ovoj fazi radova, na sve su terase u sklopu trga postavljeni i unificirani suncobrani s obilježjima 600 godina Crikvenice. Vrijednost suncobrana je cca 150.000 kn, a važno je naglasiti da nisu kupljeni sredstvima iz Proračuna, odnosno poreznih obveznika, a ni ugostitelja Grada Crikvenice, već ih je donirao sponzor, Zagrebačka pivovara, kojoj ovim putem zahvaljujemo na suradnji i na podršci u ovome značajnom projektu.

Do kraja lipnja će se sve brodice vratiti na vezove duž novog obalnog zida te će se vezivati na način na koji su bile vezane za vrijeme trajanja radova (četverovez).

„Novi obalni zid i unificirane terase na mjestu prijašnjih tendi podarili su novu vizuru centru Crikvenice, a vjerujemo da će i nastavak radova na trgu biti obavljen kvalitetno i u zadanim rokovima, na zadovoljstvo svih građana i gostiju Grada Crikvenice“, istaknuo je zamjenik Mutavgjić.  

Top