fazanski-libar

Prošli je tjedan na 6. Fažanskom kolokviju povodom Dana Općine

Fažana ispred Grada Crikvenice, Muzeja Grada Crikvenice i Instituta za

arheologiju iz Zagreba predstavljeno crikveničko arheološko nalazište

stručnom prezentacijom na temu "Replika crikveničke rimske keramičarske

peći: Eksperimentalna arheologija i novi turistički sadržaj"  .

Top