P1060054Gradonačelnik Damir Rukavina je s predstavnicima tvrtke „Coning Ecogradnja“ d.d. iz Varaždina potpisao Ugovor o izvođenju radova za dogradnju i rekonstrukciju zgrade osnovne škole i vrtića u Jadranovu. Vrijednost investicije iznosi oko 5,5 milijuna kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako Grad Crikvenica radovima na vrtiću i školi u Jadranovu zaokružuje ciklus investicija na području Grada Crikvenice u vrijednosti od preko 32 milijuna kuna. Naime,  u tijeku su radovi na prvoj fazi uređenja Trga Stjepana Radića u vrijednosti od cca 5 milijuna kuna, investicija na cesti D8-D8 u vrijednosti od 6 milijuna kuna, radovi na kanalizaciji u ulicama Milovana Muževića i Ribarska u vrijednosti od 4 milijuna kuna, te na vodospremi i vodoopskrbi Sopaljska u vrijednosti od cca 12 milijuna kuna. Realizacija ovih kapitalnih projekata bitno će povećati kvalitetu života i potpuno izmijeniti izgled centra grada, na zadovoljstvo svih građana Grada Crikvenice, naglasio je gradonačelnik.

Radovi na zgradi škole i vrtića u Jadranovu započet će u svibnju. Rok za izvođenje radova je šest mjeseci, ne računajući ljetnu stanku od 15. lipnja do 15. rujna.  

Top