Cijena korištenja Gradske sportske dvorane u Crikvenici za 2012. godinu neće se mijenjati i iznosit će 445 kuna po satu. Korisnici koji sklope jednogodišnji ugovor dobit će popust od 30 posto te će dvoranu plaćati 311 kuna po satu. Cijena male sportske dvorane s godišnjim ugovorom stoji 155 kuna, a reprezentativne selekcije plaćat će sat dvorane 250 kuna.

Top