Prema nedavno donesenoj uredbi Zakona o vodama, smanjena je cijena priključenja objekata na vodovodnu mrežu na području Grada Crikvenice i odsad će iznositi oko 40 posto bruto prosječne hrvatske plaće (građani su dosad plaćali iznos u visini prosječne bruto plaće). Cijena za odvodnju, u visini jedne trećine bruto plaće, neće se mijenjati.

 

Top