Početkom travnja započinje realizacija najveće investicije od osnutka Grada Crikvenice – uređenja Trga Stjepana Radića u Crikvenici. U uređenje cijele površine Trga uložit će se više od 20 milijuna kuna. Proveden je natječaj za izgradnju obalnog zida, u sklopu kojega će se izvršiti nasipavanje te će se trg proširiti za cca 15 m. Za vrijeme trajanja radova, barke i brodice privezane u luci će biti privremeno premještene. Paralelno s radovima na obalnom zidu, unificirat će se i tende i suncobrani na terasama kafića te će se ukloniti postojeći zidić ispred terasa. Na novim suncobranima će biti istaknuta obilježja 600. obljetnice spomena imena Crikvenica.  U ovaj veliki zahvat uložit će se cca 5 milijuna kuna, a završetak prve faze radova na trgu se planira do početka lipnja. Druga faza radova će uslijediti nakon sezone, 15. rujna.

Top