Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja kojom se Godišnja nagrada Grada Crikvenice u 2010. g. dodjeljuje Korneliji Barac za iznimno dostignuće i doprinos u domeni društvenog života odnosno organiziranju aktivnosti na očuvanju običaja Grada Crikvenice.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo u 2010. godini dodjeljuje se pok. Timoteji (Tei) Matejčić Jerić za iznimno dostignuće i osobito vrijedan doprinos tijekom radnog i životnog vijeka u domeni društvenog života odnosno očuvanju i promicanju kulturne baštine Grada Crikvenice.

Nagrade će gđi Korneliji Barac, odnosno nasljednicima pok. Timoteje Matejčić Jerić, biti svečano uručene na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice povodom Dana Grada Crikvenice, 14. kolovoza.

Top