Djelomično poništenje natječaja
Objavljeno: 05.11.2020.
Odlukom Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA:940-01/20-01/09, URBROJ:2107/01-04/11-20-8 od 04. studenog 2020. godine 

DJELOMIČNO SE PONIŠTAVA NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice i to u odnosu na točku 2 natječaja: gr.č.br. 1578/2 površine 50 m2 koja je formirana po prijedlogu parcelacije od postojeće čestice oznake gr.č.br. 1578 (po staroj izmjeri gr.č.br. 4549/1) iz z.k.ul. 5691 k.o. Selce, upisana kao Brdo, park. Natječaj je objavljen u Novom listu i na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr dana 02. studenog 2020. godine.

KLASA:940-01/20-01/09
URBROJ:2107/01-06/07-20-9

Gradonačelnik Grada Crikvenice

 

Top